• 1.jpg
  • A1.jpg

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

กิจกรรมวันอาทิตย์

รอบ 1
7.00-8.00   อธิษฐาน
09.00-10.30   นมัสการรอบ1
09.30-12.30   คริสตจักรเด็ก
11.00-12.30   ศึกษาพระคัมภีร์
รอบ 2
7.00-8.00   อธิษฐาน
09.00-10.30   ศึกษาพระคัมภีร์
09.30-12.30   คริสตจักรเด็ก
 11.00-12.30    นมัสการรอบ2
© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church