เทศนาประจำวันที่ 18 มกราคม 2015

***เสียงจากกล้องนะครับ ระบบอัดเสียงขัดข้อง ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ผู้เทศนา            ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร                                               18 มกราคม 2015

หัวข้อเรื่อง         เกิดผลมากได้จริงไหม

ข้อพระธรรม      ยอห์น 15:1-8

อ่านเพิ่มเติม

เทศนาประจำวันที่ 11 มกราคม 2015

ผู้เทศนา            ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร                         11 มกราคม2015

หัวข้อ               พร้อมนำเด็กไปสู่อนาคตที่ดี

พระธรรม           มาระโก 10:13-16

อ่านเพิ่มเติม

เทศนาประจำวันที่ 4 มกราคม 2015

ผู้เทศนา            ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร                                               4 มกราคม 2015

หัวข้อเรื่อง         เริ่มให้ดี

ข้อพระธรรม      เนหะมีย์ 8:1-3,8-12

อ่านเพิ่มเติม

เทศนาประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2014

ผู้เทศนา            ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร                                                  28 ธันวาคม 2014

หัวข้อ               วันขอบคุณพระเจ้า 2014

พระธรรม          อิสยาห์ 42:3-9

อ่านเพิ่มเติม