ศิษยาภิบาลส่วนตะวันออก : อ.ขจร บุณยนิยม        
           กลุ่มแคร์  วัน เวลา สถานที่(บ้าน) หัวหน้าแคร์ เบอร์โทรหน.แคร์ ผู้ช่วยหัวหน้าแคร์
1 สราญพฤกษ์ อังคาร 19.00 น. คุณรชานนท์ (ผิง) คุณณัฐพงศ์ (รุต)   คุณกฤตัชญ์ (ตัชญ์)
2 ลาดพร้าว 101/42 พุธ 19.00 น. คุณพิมพา  (จาว) คุณนภัส (ฟ้า) 094-853-3330 คุณภูมิภัทร (ภูมิ)
3 ลาดพร้าว 102 พฤหัส 19.00 น. คุณณัฐฉัตรา (ติ๋ม) คุณณัฐฉัตรา (ติ๋ม) 081-815-8024 คุณศินาฏ (ปุ๊)
4 ศานตินิเวศน์ พุธ 19.00 น. คุณสิรยา  (ติ๋ว) คุณราเฮ็ล (องุ่น) 081-334-2133  
5 คู้บอน พุธ 19.00 น. คุณขานทอง  (น้อย) คุณสุกานดา  (นุ้ย) 088-498-5540  
6 พระรามเก้า 49 อังคาร 14.00 น. คุณธนนิติ (เอ) อ.จักรพันธ์ 089-662-7060  
7 รามคำแหง 24 ศุกร์ 19.00 น. คุณไพบูลย์ (ตู่) คุณจิราภรณ์ (จิ่ง) 089-022-2679 คุณไพบูลย์ (ตู่)
8 นวมินทร์ ศุกร์ 19.00 น. คุณโยเซฟ อ.ขจร   (จอน) 081-408-4248  
9 อ่อนนุช พุธ 18.30 น. คุณบิ๊ก-คุณยา คุณสุพร  (ฟ้ง) 085-119-3642  

 

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church