ศิษยาภิบาลส่วนตะวันตก : อ.เดชา  เจนพิริยประยูร      
กลุ่มแคร์  วัน เวลา สถานที่(บ้าน) หัวหน้าแคร์ เบอร์โทรหน.แคร์ ผู้ช่วยหัวหน้าแคร์
1 รัชโยธิน 46 พฤหัส 19.00 น. คุณวรพรรณ (ดาว) คุณวรพรรณ (ดาว) 081-646-9075  
2 สุขุมวิท 31  ศุกร์ 19.00น. คุณธิดา (ดา) คุณกรรณิการ์  081-297-6618  
3 สุขุมวิท 34 ศุกร์ 19.00น. ภนิดา  (น้อง) คุณจิราวรรณ (ตุ๋ม) 085-108-8843  
4 ลาดพร้าว 71 พฤหัส 19.00น. คุณปริชัย (มุ่ย) คุณเฉลิมศักดิ์ (ซี) 081-314-3331 กัญยา (ภา)
5 พัฒนาการ พฤหัส 19.00น. คุณทอมมี่ คุณพัชราภา (โอ๋) 086-082-1298  
6 ลาดพร้าว 115  เสาร์ 15.00น. คุณศิริพร (อ๋อย) คุณณพธนัช (ดั๊ก) 090-005-0566  
© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church