ศิษยาภิบาลส่วนใต้ : อ.วรรณี  เชษฐ์ศุทธยางกูร       
           กลุ่มแคร์  วัน เวลา สถานที่(บ้าน) หัวหน้าแคร์ เบอร์โทรหน.แคร์ ผู้ช่วยหัวหน้าแคร์
1 เจริญนคร พุธ 18.30 น. คุณอัญวลัญช์ (ปุ้ม) คุณชุติมา (เป็ด) 081-825-2258 คุณสุชาติ
2 ทวีวัฒนา เสาร์ 19.30 น. คุณเธียร คุณวดีรัตน์ (ฟ้า) 081 357 4533 คุณเธียร
3 บางบัวทอง (หนึ่ง) ศุกร์ 15.00 น. คุณสายพิณ  (พิณ) คุณวุฒิศักดิ์ (เอ)   คุณวัลลภ (ไก่) 
4 ห้วยขวาง พฤหัส 19.00 น. คุณณัฐณา (แนน) คุณจิตติภักดิ์ (โอ๋) 089-171-7055 คุณวุฒิศักดิ์ (เอ)
5 บางบัวทอง-เด็ก ศุกร์ 10:00 น. คุณชุติภา (ติ๋ม) คุณชุติภา (ติ๋ม) 097 204 4014  
6 ลาดพร้าว 87 ศุกร์ 19.00 น. คุณศิริลักษณ์  (แหม่ม) คุณจิตติภักดิ์ (โอ๋) 089-171-7055  
© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church