“คนสู้ชีวิต” 1 ต.ค.17

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 1 ตุลาคม 2017
หัวข้อ “คนสู้ชีวิต”
พระธรรม 1 พงศ์กษัตริย์ 17:17-24
คำนำ
ทุกชีวิตย่อมเผชิญกับแรงกดดันของปัญหา เพียงแต่ปัญหาของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน
แต่ที่เหมือนกันคือ ทุกคนล้วนมีปัญหาและเราจะผ่านพ้นปัญหานั้นได้ ก็ต่อเมื่อ เราต้องลุกขึ้นมาและสู้กับมัน
คนสู้ชีวิตไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ เลย
จากพระธรรมตอนนี้ เราเห็นลักษณะของหญิงม่ายคนสู้ชีวิต มีลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ

หนึ่ง ลุกขึ้นสู้กับความรู้สึกของตนเอง (17-18)


สอง ลุกขึ้นสู้ด้วยการอธิษฐาน (19-21)

สาม ลุกขึ้นสู้จนกระทั่งได้รับชัยชนะ (22-24)

สรุป ในฐานะสาวกของพระคริสต์ ให้เราเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนหญิงม่าย
และมองเห็นลักษณะนี้ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วย กุญแจที่ทำให้พระเยซูทรงไถ่บาปมนุษย์สำเร็จ
คือความอึด พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างคนสู้ชีวิตของสาวกแท้ทุกยุคทุกสมัย

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church