เทศนา “พลังรัก” 11 ก.พ.18

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 11 กุมภาพันธ์ 2018
หัวข้อ “พลังรัก”
พระธรรม ยอห์น 11:1-6


คำนำ
ในเดือนกุมภาพันธ์ ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรัก ก็ดูเหมือนว่า
เชยไปสักหน่อย เมื่อถึงวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก
ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เรามักจะคิดถึง
เซนต์วาเลนไทน์ อีกท่านหนึ่งที่คริสตชนคิดถึงคือ องค์พระเยซูคริสต์
วันนี้ เราจะมาศึกษาพระธรรมยอห์น 11:1-6 ด้วยกัน
พระธรรมตอนนี้ กล่าวถึง ท่าที 3 ประการที่เราควรมี
เพื่อจะสัมผัสพลังรักของพระเยซูคริสต์ในยามเผชิญวิกฤต

หนึ่ง มั่นใจในพลังรักที่ทรงมีต่อเรา (1-3)


สอง วางใจในพลังรักแม้ไม่เข้าใจ (4-5)

สาม ใส่ใจในน้ำพระทัยมากกว่าความต้องการของตัวเอง (6)

สรุป ไม่มีวิกฤตใดๆ แม้แต่พลังแห่งความตาย
จะมาต้านทานพลังรักของพระเจ้าได้

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church