เทศนา "เป็นกลิ่นหอมในความสัมพันธ์" 18 ก.พ.18

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร 18 กุมภาพันธ์ 2018
หัวข้อ เป็นกลิ่นหอมในความสัมพันธ์
พระธรรม โรม 12:9-13


บทนำ ปีนี้ทางคริสตจักรจะเทศนาในซีรี่ “ชีวิตที่เป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์” โดยใช้พระธรรมโรม 12
เป็นพระธรรมหลัก ที่ผ่านมาอ.จักรพันธ์ได้เทศน์หัวข้อ “ชีวิตที่เป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์” จากโรม 12:1-2
และอ.ธีระได้เทศน์หัวข้อ “การเป็นกลิ่นหอมที่สมดุล” จากโรม 12:3-8 (สามารถดูคำเทศนาย้อนหลังใน
YouTube ของคริสตจักรได้) หัวข้อสำหรับวันนี้คือ “เป็นกลิ่มหอมในความสัมพันธ์” จากโรม 12:9-
13ประกอบด้วยความสัมพันธ์ 3 ด้านด้วยกัน


หนึ่ง ความสัมพันธ์กับผู้อื่น – รักแบบจริงใจ (9-10)


สอง ความสัมพันธ์กับพระเจ้า – อย่าแผ่ว (11)

 

สาม ความสัมพันธ์กับตัวเอง – ชื่นชมยินดี (12)


สรุป เมื่อเราตั้งเป้าและตั้งใจเป็นกลิ่มหอมในความสัมพันธ์ทั้ง 3 ด้าน เราจะมีชื่อเสียงดี
ตามพระธรรมสุภาษิตที่กล่าวว่า “ชื่อเสียงดีควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมาย
และมีคนนับถือก็ดีกว่ามีเงินทอง” ชีวิตเราจะเป็นสายธารแห่งพระพรกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church