เทศนา "หอมเพราะยอม" 11 มี.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร 11 มีนาคม 2018
หัวข้อ หอมเพราะยอม
พระคำ โรม 13:1-7


บทนำ พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นกลิ่นหอมในความสัมพันธ์
เราควรขยายวงของการเป็นกลิ่นหอมให้กว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ จำนวนไม่กี่คน
ไปสู่วงที่กว้างขึ้น และกว้างขึ้น จนเป็นพลเมืองที่เป็นกลิ่นหอมของบ้านเมือง เคล็ดลับที่สำคัญมากๆ
อย่างหนึ่งของการเป็นกลิ่นหอมคือการ “ยอม” บ่อยครั้งเราสามารถหอมเพราะยอม ในฐานะพลเมืองที่เต็มที่
ดีเลิศของพระเจ้าและของบ้านเมือง สาวกแท้ควรยอมทำ 3 อย่างดังต่อไปนี้


หนึ่ง ยอมอยู่อย่างสันติกับทุกคน (1-5)


สอง ยอมทำตามกฎหมาย (6-7)


สาม ยอมสละเวลาอธิษฐานเผื่อผู้ที่มีอำนาจปกครอง (1 ทิโมธี 2:1-3)


สรุป การยอมดูเหมือนเป็นการปฏิบัติของคนอ่อนแอ
แต่ในความเป็นจริงการยอมเพื่อพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป
บ่อยครั้งเราจะต้องพึ่งพระเจ้าอย่างสุดใจและเราเองจะต้องพยายามอย่างสุดกำลัง
แต่เมื่อพระเจ้าได้รับพระเกียรติ การยอมของเรากลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและมีค่า
เราจะเป็นกลิ่นหอมเพราะยอมอย่างแน่นอน

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church