เทศนา "คิดใหม่ ทำใหม่" 29 เม.ย.18

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร 29 เมษายน 2018
หัวข้อ คิดใหม่ ทำใหม่
พระคำ โยชูวา 8:1
บทนำ เหลือเวลาอีกเพียง 6 วันเท่านั้น เราจะไปค่ายประจำปีด้วยกันในหัวข้อ “สูตรเด็ด ความหอม” ตั้งแต่วันนี้
ระหว่างค่าย และหลังค่าย มีสิ่งหนึ่งที่จะท้าทายหนุนใจให้คิดใคร่ครวญตลอดเวลาคือการ “คิดใหม่ ทำใหม่”
อัลเบิร์ด ไอน์สไตน์ กล่าวว่า “มีแต่คนเสียสติ (คนบ้า) เท่านั้นที่จะทำสิ่งเดิมซ้ำๆ
แล้วกลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง” ทอมัส เจฟเฟอร์สัน กล่าวว่า “ถ้าเราอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้
เราจะต้องยอมทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำ” หลังจากความพ่ายแพ้ต่อเมืองอัย โยชูวา
ไม่ได้กลับไปทำสงครามเหมือนเดิม แต่ได้ทำสิ่งใหม่ดังต่อไปนี้
หนึ่ง มีใจใหม่ที่ถูกต้องต่อพระเจ้า (โยชูวา 7:26)
สอง มีวิธีจัดการใหม่ (โยชูวา 8:1)
สรุป คำถาม: ตั้งแต่วันนี้ คุณตั้งเป้าและตั้งใจจะ "คิดใหม่ ทำใหม่" ในเรื่องอะไรและด้านใดของชีวิตบ้าง?

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church