เทศนา "สูตรดับความเหม็น" 20 พ.ค.18

ผู้เทศนา             ศจ.ดร. ธีระ  เจนพิริยประยูร                                             20 พฤษภาคม 20108

หัวข้อเรื่อง         สูตรดับความเหม็น

ข้อพระธรรม      โรม 14:1-12

บทนำ

“สูตรเด็ดความหอม” ของหัวข้อค่าย มีความสำคัญต่อเรามาก เพื่อช่วยเราให้เป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ได้มากยิ่งขึ้น แต่เวลาเดียวกัน เราก็ต้องการ “สูตรดับความเหม็น” เพื่อจะช่วยให้เกิดความหอมได้อย่างแท้จริง โดยไม่มีสิ่งอื่นเป็นอุปสรรค “สูตรดับความเหม็น” ที่ง่ายๆมี 2 ประการ

 

หนึ่ง ต้องรู้วิธีขจัดความเหม็น(1-4 ก)

  • รู้ที่มาของความเหม็น(1)
  • รู้วิธีขจัดที่เหมาะสม(1-4 ก)

สอง ต้องเสริมความหอมที่ขาดไป(4 ข-12)

  • โดยมองผู้อ่อนแอในแง่บวก(4 ข – 10 ก)
  • โดยตระหนักถึงส่วนของเราเอง(10 ข – 12)
  • โดยเสริมสร้างกันด้วยความรัก (4 ข)

สรุป หากคริสตจักรของเราเป็นที่ที่พี่น้องส่วนใหญ่จะพูดหนุนใจกัน แทนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ พิพากษากัน กลิ่นเหม็นจะหมดไป ความหอมของพระคริสต์จะเข้ามาแทนที่ ขอให้คริสตจักรของเราเป็นที่ที่คนอยากมา เพราะจะได้รับการหนุนใจอย่างมากมายจากพี่น้อง

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church