เทศนา "พระสัญญาเป็นความมั่นคงของครอบครัว" 29 ก.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร 29 กรกฎาคม 20108
หัวข้อ พระสัญญาเป็นความมั่นคงของครอบครัว
พระคำ ฟีลิปปี 1:6 & สุภาษิต 3:5-6


บทนำ อะไรคือความมั่นคงของครอบครัวท่าน? ทุกครอบครัวล้วนแล้วมีปัญหา
บางครอบครัวอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักและใหญ่กว่าครอบครัวอื่นๆ
การเผชิญกับปัญหาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเลี่ยงได้ แต่วิธีเผชิญกับปัญหาเราสามารถเลือกได้
ถ้าเราเผชิญปัญหาโดยการยืดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้า พระสัญญาจะเป็นความมั่นคงของครอบครัว
ขอให้พระสัญญาประจำชีวิตที่อ.ธีระและอ.เร็กซ์ได้ยึดมั่นตลอดระเวลา 50 ปีที่ผ่านมา
เป็นที่หนุนใจและข้อคิดสำหรับเราทุกคน


หนึ่ง ข้อคิดจาก ฟีลิปปี 1:6 พระเจ้ามีส่วนอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการดีต่างๆ ในชีวิต?
1. พระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นการดีต่างๆ ในชีวิต
2. พระเจ้าเป็นผู้ทำให้สำเร็จ
3. พระเจ้าเป็นผู้กำหนดวันและเวลา


สอง ข้อคิดจาก สุภาษิต 3:5-6 รู้ได้อย่างไรว่าเราวางใจพระเจ้าจริงๆ?
จะต้องยอม 3 ร โดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง (วงจรแห่งการไว้วางใจพระเจ้า)
1. ยอมรอคอย

2. ยอมร่วมมือ

3. ยอมรับ

สรุป พระสัญญาเป็นแรงขับเคลื่อน แรงผลักดัน เป็นที่หนุนใจ ให้กำลังใจ และให้ความหวัง
การยึดมั่นในพระสัญญาจะทำให้ชีวิตและครอบครัวมั่นคงอย่างแน่นอน

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church