เทศนา “คว่ำโลกยุคโลกาภิวัฒน์” 5 ส.ค.18

ผู้เทศนา           ศจ.จักรพันธ์  ชูเกียรติวงศ์กุล                    5  สิงหาคม  2018           

หัวข้อ              “คว่ำโลกยุคโลกาภิวัฒน์”

พระธรรม         กิจการ 17:1-8

บทนำ

            มนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 นี้ กำลังอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซึ่งแปลง่ายๆ ว่า “การแผ่กระจายไปถึงกันทั่วโลก”

            คนของโลกทำตามค่านิยมของโลก แต่คนของพระเจ้าต้องทำตามค่านิยมแห่งแผ่นดินสวรรค์ แล้ว

คริสเตียนจะต้านทานค่านิยมของโลกได้อย่างไร

            จากพระธรรมตอนนี้ เราเห็นอ.เปาโลและเพื่อนร่วมงานสามารถต้านค่านิยมของโลกได้ หากเรามีอิทธิพลความคิดของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเหมือนอ.เปาโล เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกหรือคว่ำโลกได้ เมื่อเรามี 2 สิ่งนี้

 

หนึ่ง    เราต้องมีแนวคิดที่ถูกต้องในการคว่ำโลก (กจ.17:1-8)

 

สอง     เราต้องมีแนวทางที่ถูกต้องในการคว่ำโลก (ลก.9:23)

 

 

 

 

รุ    เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน เรามีแนวคิดอย่างไรในการดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ เราก็จะเป็นอย่างนั้น “สาวกแท้ของพระคริสต์ คือผู้คว่ำโลก ไม่ใช่ถูกโลกคว่ำ”

 

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church