เป็นผู้ช่วยที่ดี ไม่ใช่ดูดี ตอนที่ 4 “การเป็นผู้รับที่ดี” 14 ต.ค.18

ผู้เทศนา           ศจ.เดชา  เจนพิริยประยูร                                             14 ตุลาคม 2018

หัวข้อ              เป็นผู้ช่วยที่ดี ไม่ใช่ดูดี ตอนที่ 4 “การเป็นผู้รับที่ดี”

พระคำ             ฟีลิปปี 4:18-20

 

บทนำ  ทุกสิ่งที่เรามีและทุกสิ่งที่เราเป็น ทุกความช่วยเหลือที่เราได้รับล้วนแล้วมาจากพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า “ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน คือมาจากพระผู้สร้าง แห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง” (ยากอบ 1:17) เมื่อเราตระหนักว่าทุกสิ่งที่เรามี ทุกสิ่งที่เราเป็น ทุกความช่วยเหลือที่เราได้รับ ล้วนแล้วมาจากพระเจ้า เราควรตอบสนองอย่างไร?

 

หนึ่ง     รับด้วยท่าทีที่ถูกต้อง (18)

  • รับโดยไม่คาดหวังอะไรจากผู้ให้อีก (18ก)
  • รับโดยให้คุณค่าที่สูง (18ข)

 

สอง     รับด้วยใจอธิษฐาน  (19)

  • อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า

ขอบพระคุณแบบส่วนตัว (12) สดุดี 18; 21; 30; 32; 34; 40:1-16; 66:13-20; 92; 108; 116; 118; 138

ขอบพระคุณแบบส่วนรวม (8) สดุดี 65; 67; 75; 100; 107; 124; 136

 

  • อธิษฐานอวยพรผู้ให้ (19)

 

สาม     รับด้วยชีวิตเป็นที่ถวายพระเกียรติ (20)

  • ถวายพระเกียรติแบบตั้งใจ (20ก)
  • ถวายพระเกียรติแบบต่อเนื่อง (20ข)

 

สรุป     ทุกสิ่งดีที่เรามีและเป็น ล้วนแล้วเรารับมาจากพระเจ้า การตอบสนองที่เหมาะสมที่สุดของเรา คือการถวายทุกสิ่งที่เรามีและเป็นคืนให้กับพระองค์ เพื่อพระเจ้าจะใช้หมดทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอให้เนื้อเพลงนี้เป็นคำอธิษฐานของเราเสมอ “ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ ข้ายินดีทำทุกอย่าง”

 

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church