วันธงฟ้ามหาพร # 2 เสาร์ที่ 2 ธันวาคม สำหรับท่านใดหรือกลุ่มใด ที่ต้องการขายของ

เสื้อผ้ามือสอง ในราคาถูก รวมถึงผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอาหาร สิ่งของสำหรับวันธงฟ้า

กรุณาติดต่อจองพื้นที่ที่สำนักงานคริสตจักร

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church